Τηλ: 210 75 60 180 | info @ setka.gr

Ανακαίνιση σπιτιού Σωτήρης Ευθυμίου Logo big

Ανακαίνιση σπιτιού Σωτήρης Ευθυμίου logo

1. Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει για να ξεκινήσει το κτίσιμο μιας οικίας είναι να συνταχθεί το τοπογραφικό διάγραμμα, γνωστό και ως «ταυτότητα» του ακινήτου. Αυτό δεν αποτελεί ένα απλό σχέδιο που συνοδεύει ένα δημόσιο έγγραφο ή ένα συμβόλαιο, όπως νομίζεται, αλλά αποτελεί μια ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη που αναγράφει το εμβαδό, τις διαστάσεις [...]

2. Προαπαιτούμενες μελέτες

Το επόμενο βήμα είναι οι προαπαιτούμενες μελέτες, όπως αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική και είναι πολύ σημαντικές για να εκδοθεί η οικοδομική άδεια. Μια αρχιτεκτονική μελέτη αποτυπώνει την μορφή της οικοδομής στον χώρο. Αυτή για να είναι πλήρης πρέπει να αναγράφει τα ακόλουθα: Διάγραμμα Κάλυψης (σε κλίμακα 1:500, 1:200 ή 1:100) στο οποίο θα φαίνεται [...]

3. Εκδοση Οικοδομικής Αδειας

Το επόμενο βήμα που ακολουθείται είναι η έκδοση οικοδομικής άδειας. Για να πραγματοποιηθεί η έκδοσή της θα πρέπει να προσκομιστούν όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα. Αυτή πλέον γίνεται ηλεκτρονικά και μπορεί να εκδοθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα. Για την έκδοση οικοδομικής άδειας υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα τα εξής δικαιολογητικά και μελέτες, όπου απαιτούνται, σύμφωνα με [...]

5. Κατασκευή Φέροντος Οργανισμού Κτιρίου

Το πέμπτο βήμα είναι η κατασκευή φέροντος οργανισμού του κτιρίου, ο οποίος αποτελεί το σκελετό που σηκώνει ή αλλιώς κατανέμει το δομικό φορτίο του κτηρίου στη γη. Για να γίνει αυτό το βήμα, πρέπει να κατασκευαστούν τα θεμέλια του κτιρίου (υποδομή). Κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδερμα. Ο φέρων οργανισμός κατασκευάζεται σύμφωνα με την μελέτη του [...]

6. Διαμόρφωση Χώρων με Τοιχοποιίες

Το επόμενο βήμα είναι η διαμόρφωση χώρων με τοιχοποιίες κατασκευασμένες από τούβλα (ως επί το πλείστον) αλλά και άλλα υλικά ελαφριάς δόμησης. Σε αυτό το βήμα γίνεται η δημιουργία τοιχοποιιών πλήρωσης σε εσωτερική και εξωτερική δομή, η κατασκευή της φέρουσας τοιχοποιίας η οποία αποτελεί τμήμα του δομικού σκελετού της κατασκευής και η κατασκευή διακοσμητικής [...]

8. Ηλεκτρική Εγκατάσταση

Για την ηλεκτρική εγκατάσταση, ακολουθούνται τρείς φάσεις οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 1η φάση: αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή της τοιχοποιίας, τοποθετούνται αγωγοί διέλευσης καλωδίων (καλωδιώσεις πλακέ στην οροφή, κουτιά πριζοδιακοπτών, κουτιά πινάκων). 2η φάση: με την ολοκλήρωση κατασκευής των επιχρισμάτων, τοποθετούνται οι καλωδιώσεις. 3η φάση: Αφού ολοκληρωθεί ο χρωματισμός, τοποθετούνται διακόπτες, πρίζες, φωτιστικά σώματα, [...]

9. Κατασκευή Τζακιού και Τοποθέτηση Καμινάδας

Το 9ο βήμα είναι η κατασκευή τζακιού και τοποθέτηση της καμινάδας. Για να πραγματοποιηθεί αυτό θα πρέπει να γίνει μελέτη, η οποία θα πρέπει να προβλέπει την χρήση του τζακιού, τον χώρο που θα τοποθετηθεί, τι θα ζεσταίνει, περιοχή οιακίσματος, όπως και υψόμετρο και σκοπός τοποθέτησης. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες τζακιών, μερικές εκ των οποίων [...]

11. Θερμομόνωση και Υγρομόνωση Ταράτσας

Ακολουθεί η θερμομόνωση και υγρομόνωση της ταράτσας. Η θερμομόνωση είναι πολύ σημαντική για ένα κτίριο καθώς υπάρχουν μεγάλες απώλειες από την οροφή ενός κτιρίου, με αποτέλεσμα το κόστος θέρμανσης και δροσισμού να είναι αυξημένο. Επιπροσθέτως, η έλλειψη θερμομόνωσης είναι η κύρια αιτία για διάφορες φθορές στην οροφή (π.χ. κηλίδες υγρασίας και μούχλας). Η θερμομόνωση [...]

12. Τοποθέτηση της στέγης

Το 12ο βήμα που ακολουθείται είναι η τοποθέτηση της στέγης, το οποίο απαιτεί  άδεια δόμησης. Η κατασκευή της γίνεται μετά τα επιχρίσματα, ενώ προηγείται η επιλογή της κεραμοσκεπής. Αυτή εξαρτάται από τους όρους δόμησης, την αισθητική του ιδιοκτήτη και το κλίμα της περιοχής. Υπάρχουν 4 τύποι κεραμοσκεπών, ήτοι: Κεραμοσκεπή με κολλητά κεραμίδια με λάσπη, [...]

13. Τοποθέτηση συστήματος εξωτερικής θερμοπρόσοψης

Το επόμενο βήμα (13ο) που ακολουθείται είναι η τοποθέτηση συστήματος εξωτερικής θερμοπρόσοψης. Εδώ χρησιμοποιούνται γνωστά υλικά όπως πετροβάμβακας, εξυλασμένη και διογκωμένη πολυστερίνη κλπ. Σε διάφορα πάχη αναλόγως τις απαιτήσεις που έχουμε από την μηχανολογική μελέτη.

14. Τοποθέτηση των Ηλεκτρικών Καλωδίων

Το 14ο βήμα έχει να κάνει με την τοποθέτηση των ηλεκτρικών καλωδίων το οποίο ουσιαστικά έχει αναφερθεί πιο πάνω (βήμα 8ο) και αποτελεί την φάση 2 της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Για να γίνει αυτό το βήμα, θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα επιχρίσματα, τα οποία εκτελούνται σε 3 φάσεις. Η πρώτη φάση ονομάζεται «πεταχτό», στην ουσία [...]

15. Τοποθέτηση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης

Για το κτίσιμο ενός σπιτιού, το 15ο βήμα που ακολουθείται είναι η τοποθέτηση ενδοδαπέδιας θέρμανσης (εφόσον απαιτείται από την κατασκευή ή κατ’ απαίτηση του ιδιοκτήτη) και γίνεται η τελική διαμόρφωση δαπέδων για τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου, ξύλινου πατώματος και άλλων υλικών. Η ενδοδαπέδια θέρμανση είναι το σύστημα της θέρμανσης στο οποίο η ενέργεια αποδίδεται στον [...]

16 Επενδύσεις Τοίχων

Το επόμενο βήμα (16ο) που ακολουθείται είναι η τοποθέτηση πλακιδίων στους τοίχους και τα δάπεδα των λουτρών, δηλαδή οι επενδύσεις των τοίχων. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει πριν την τοποθέτηση είναι ο σχεδιασμός της τοποθέτησης των πλακιδίων. Αυτό γίνεται ανάλογα με το μέγεθός τους, πόσα θα πρέπει να κοπούν, σε ποια πλευρά [...]

17. Τοποθέτηση Πλακιδίων στο Υπόλοιπο Δάπεδο του Σπιτιού

Το 17ο βήμα που ακολουθείται είναι η τοποθέτηση πλακιδίων στο υπόλοιπο δάπεδο του σπιτιού. Συνήθως σε αυτό το βήμα τοποθετούνται ευπαθή υλικά, όπως ξύλο ή και  μάρμαρο ή γρανίτης, ενώ η εφαρμογή του εξαρτάται από την κρίση του μηχανικού, διότι μπορεί να μετατεθεί, ανάλογα με την ευαισθησία του υλικού κατά την τοποθέτηση των κουφωμάτων. [...]

Go to Top