Το 17ο βήμα που ακολουθείται είναι η τοποθέτηση πλακιδίων στο υπόλοιπο δάπεδο του σπιτιού. Συνήθως σε αυτό το βήμα τοποθετούνται ευπαθή υλικά, όπως ξύλο ή και  μάρμαρο ή γρανίτης, ενώ η εφαρμογή του εξαρτάται από την κρίση του μηχανικού, διότι μπορεί να μετατεθεί, ανάλογα με την ευαισθησία του υλικού κατά την τοποθέτηση των κουφωμάτων. Η τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου γίνεται με τα εξής βήματα:

  1. Εφαρμόζονται ξύλινα καδρόνια τα οποία στηρίζονται στην πλάκα με ειδικά εκτονούμενα, ηχομονωτικά βύσματα. Τα ξύλα εφαρμόζονται επί των καδρονιών αυτών.
  2. Τα παρκέτα ή λωρίδες καρφώνονται σύμφωνα με το σχέδιο. Αν απαιτείται μεσοπάτωμα, αυτό δημιουργείται με την χρήση τάβλας από λευκή ξυλεία ή κόντρα πλακέ θαλάσσης.
  3. Δημιουργείται αρμός διαστολής και αερισμού στα τελειώματα των δαπέδων, περιμετρικά, κατά μήκος των τοίχων, ο οποίος καλύπτεται από τα σοβατεπί.
  4. Ακολουθεί λείανση με μια σειρά από διαφορετικά γυαλόχαρτα και
  5. Τέλος εφαρμόζεται το βερνίκωμα.
Τοποθέτηση ξύλινου πατώματος