Το 9ο βήμα είναι η κατασκευή τζακιού και τοποθέτηση της καμινάδας. Για να πραγματοποιηθεί αυτό θα πρέπει να γίνει μελέτη, η οποία θα πρέπει να προβλέπει την χρήση του τζακιού, τον χώρο που θα τοποθετηθεί, τι θα ζεσταίνει, περιοχή οιακίσματος, όπως και υψόμετρο και σκοπός τοποθέτησης. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες τζακιών, μερικές εκ των οποίων είναι τα ενεργειακά τζάκια, παραδοσιακά, πέτρινα, υδραυλικά, ηλεκτρικά, οικολογικά, αερίου κ.α.