Τηλ: 210 75 60 180 | info @ setka.gr

Ανακαίνιση σπιτιού Σωτήρης Ευθυμίου Logo big

Ανακαίνιση σπιτιού Σωτήρης Ευθυμίου logo

Στατική Μελέτη2022-05-27T15:49:54+00:00

Στατική Μελέτη

Εκδοση οικοδομικής άδειας

Την στατική μελέτη διενεργούν οι πολιτικοί μηχανικοί και αφορά στον στατικό σχεδιασμό του κτιρίου. Κατόπιν της αυτοψίας και της αποτύπωσης των μέτρων δόμησης, ο πολιτικός μηχανικός προτείνει τις θεμελιώσεις του κτιρίου και προχωράει στον αντισεισμικό του σχεδιασμό, σύμφωνα με την κτιριοδομική νομοθεσία. Πιο αναλυτικά, στην στατική μελέτη περιγράφει το έργο που πρόκειται να κατασκευαστεί (τη χρήση του, τον αριθμό των ορόφων και πιθανές επεκτάσεις του), το είδος της κατασκευής, το σύστημα θεμελίωσης, την ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, το έδαφος θεμελίωσης και την επιτρεπόμενη τάση φόρτισης, το συντελεστή σπουδαιότητας και σεισμικότητας και τα πάχη επικάλυψης των σκυροδεμάτων. Σκοπός της στατικής μελέτης είναι η καταγραφή όλων των τεχνικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών και για την ασφάλεια του κτιρίου.

Πλήρης Ανακαίνιση Σπιτιού: Δείγματα από τα έργα μας

Μάθετε Περισσότερα: Διαβάστε τα άρθρα μας

Go to Top