ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

Η θερμοπρόσοψη στην Ελλάδα είναι απαραίτητη. Εφαρμόζεται στην εξωτερική πλευρά των κτιρίων σε παλιές και νέες κατασκευές. Τοποθετείται σε όλη την επιφάνεια του κτιρίου εκτός από τα ανοίγματα έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε την δυνατότητα δημιουργίας θερμογέφυρας.

Μονώσεις: Εξωτερική Θερμοπρόσοψη

Συνήθως το θερμομονωτικό υλικό είναι διογκωμένη πολυστερίνη και σε ειδικές περιπτώσεις εξηλασμένη πολυστερίνη. Η θερμοπρόσοψη κατασκευάζεται με την τοποθέτηση του θερμομονωτικού υλικού στην εξωτερική επιφάνεια του τοίχου με ειδικές κόλλες και στηρίγματα και πάνω σε αυτό σοβάς, δηλαδή ειδικό πολυμερισμένο κονίαμα σε πολλούς χρωματισμούς. Έτσι η τελική όψη είναι στο επιθυμητό χρώμα και υφή και παράλληλα το κονίαμα αυτό προσφέρει ισχυρή μηχανική αντοχή και στεγανοποίηση.

ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η θερμοπρόσοψη έχει πολλά πλεονεκτήματα και γι’ αυτό τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται συνέχεια στα παλαιά κτίρια και υποχρεωτικά στα νέα από τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.

Πέραν από το ότι έχουμε μεγάλη οικονομία στην θέρμανση και στην ψύξη του σπιτιού μας, ελαχιστοποιούνται τα προβλήματα στο κέλυφος του κτιρίου, δεν έχουμε μεγάλες μεταβολές στην θερμοκρασία στο εσωτερικό της κατοικίας, γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του ωφέλιμου χώρου του σπιτιού μιας και επιτρέπεται η τοποθέτηση της θερμοπρόσοψης εκτός του περιγράμματος του κτιρίου.

Όταν τοποθετούμε θερμοπρόσοψη με χρωματιστό σοβά έχουμε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Ο χρωματιστός σοβάς λόγω του ότι είναι μία ενιαία μάζα χρωματιστή έχουμε πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής των εξωτερικών χρωμάτων. Αυτό σημαίνει μηδενικό κόστος συντήρησης των εξωτερικών πλευρών ενός κτιρίου για πολύ μεγάλο διάστημα.

Επιπλέον, κάτι πολύ σημαντικό που προσφέρει η θερμοπρόσοψη είναι και το ότι “ντύνουμε” εξωτερικά το κτίριό μας με μία ενιαία ομοιόμορφη επιφάνεια η οποία μας προσφέρει πολύ καλή υγρομόνωση. Έτσι με την θερμοπρόσοψη δεν έχουμε ρηγματώσεις, διχρωμίες, μούχλες, κούφιες επιφάνειες και άλλα πολλά προβλήματα που παρουσιάζουν οι κοινοί σοβάδες.

ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Θερμοπρόσοψη Σπιτιού: Τοποθέτηση

Η θερμοπρόσοψη πρέπει να τοποθετείται μόνο από εξειδικευμένο συνεργείο και με όλα τα απαραίτητα υλικά για να επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Για την κατασκευή της θερμοπρόσοψη απαιτούνται ειδικά υλικά όπως στηρίγματα και κόλλα για την τοποθέτηση του μονωτικού υλικού στον τοίχο, ειδικό αστάρι και πλέγμα για την τοποθέτηση του σοβά πάνω στο μονωτικό και βέβαια ειδικά υλικά για την κατασκευή του σοβά.

Τέλος ένας ακόμη παράγοντας για την κατασκευή θερμοπρόσοψη είναι και το γεγονός ότι μπορούμε να κάνουμε απόσβεση αυτής της εργασίας πολύ σύντομα με την εξοικονόμηση ενέργειας χειμώνα καλοκαίρι περίπου σε 4 με 6 έτη.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Η εσωτερική θερμομόνωση είναι η μόνωση μίας επιφάνειας χώρου με μονωτικά υλικά από την εσωτερική πλευρά.

Δεν είναι τόσο διαδεδομένη όσο η θερμοπρόσοψη μιας και εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες συνθήκες. Εφαρμόζεται κυρίως όταν δεν μπορεί να εφαρμοστεί η εξωτερική θερμομόνωση αλλά και στις περιπτώσεις όπως, όταν απαιτείται η συνεχής και ακριβής διατήρηση μιας συγκεκριμένης θερμοκρασίας στον χώρο, (όπως π.χ. στους ψυκτικούς θαλάμους…).

Σε περιπτώσεις που οι χώροι χρησιμοποιούνται περιστασιακά ή μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και η θερμότητα που συσσωρεύεται στην κατασκευή δεν είναι χρήσιμη (γραφεία, σχολικές αίθουσες…) αλλά και σε περιπτώσεις που θέλουμε να απομονώσουμε μόνο ορισμένα τμήματα της κατασκευής, τα οποία βρίσκονται σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο.

Όπως στην θερμοπρόσοψη, έτσι και στην εσωτερική θερμομόνωση πρέπει να αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουμε για την χρήση, τις απαιτήσεις και το κλίμα της περιοχής όπου θέλουμε να εφαρμόσουμε τις μεθόδους αυτές.

Θερμοπρόσοψη – Εσωτερική Θερμομόνωση: Μάθετε Περισσότερα

Η εταιρεία μας μπορεί να σας προτείνει μελετημένες λύσεις για την θερμοπρόσοψη ή την εσωτερική θερμομόνωση του σπιτιού / κατοικίας σας. Δεν μένει παρά να κλείσετε ένα ραντεβού με μηχανικό του γραφείου μας για να ενημερωθείτε για τις επιλογές που έχετε.