ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Οι μηχανικοί του γραφείου μας μπορούν να τακτοποιήσουν την αυθαίρετη κατασκευή σας, όποια και αν είναι αυτή.

Η τακτοποίηση αυθαιρέτων γίνετε με βάση τον νόμο 4178/2013 αλλά και με έκδοση οικοδομικής άδειας ανάλογα την περίπτωση αυθαιρεσίας. Αναλαμβάνουμε την αποτύπωση του αυθαίρετου χώρου, την σύνταξη του φακέλου που απαιτείται για την ηλεκτρονική υποβολή ή για την έκδοση οικοδομικής αδείας, συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων και υπολογισμός των εξόδων τακτοποίηση του χώρου σας. Είναι μία διαδικασία που πρέπει να κάνουν όλοι οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων χώρων μιας και για την μεταβίβασή τους πρέπει να έχει προηγηθεί η τακτοποίηση τους. Για κάθε μεταβίβαση απαιτείται η βεβαίωση του μηχανικού, η οποία βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει αυθαιρεσία στον μεταβιβαζόμενο χώρο ή αν υπάρχει ότι έχει τακτοποιηθεί.

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων: Μάθετε Περισσότερα

Η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει την τακτοποίηση του δικού σας αυθαιρέτου. Δεν μένει παρά να κλείσετε ένα ραντεβού με μηχανικό του γραφείου μας και να ενημερωθείτε με λεπτομέρεια για την διαδικασία που ακολουθούμε.