Τηλ: 210 75 60 180 | info @ setka.gr

Ανακαίνιση σπιτιού Σωτήρης Ευθυμίου Logo big

Ανακαίνιση σπιτιού Σωτήρης Ευθυμίου logo

Τοπογραφική Μελέτη2022-05-27T15:50:53+00:00

Τοπογραφική μελέτη

Εκδοση οικοδομικής άδειας

Η τοπογραφική μελέτη αποτελεί το υπόβαθρο για την εκπόνηση των υπόλοιπων μελετών που πρέπει να γίνουν και να κατατεθούν στο φάκελο για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Είναι η πρώτη στη σειρά μελέτη που γίνεται. Υπεύθυνος είναι ο τοπογράφος μηχανικός που εκδίδει τοπογραφικά διαγράμματα και αποτυπώνει με ακρίβεια το μελλοντικό οικοδόμημα, σύμφωνα με τους πολεοδομικούς κανονισμούς και την επικείμενη νομοθεσία. Η τοπογραφική μελέτη είναι το επίσημο έγγραφο που οριοθετεί το ακίνητό σας και αποτελεί προϋπόθεση για να συνταχθεί μία συμβολαιογραφική πράξη ή να εκδοθεί μία δικαστική απόφαση.

Πλήρης Ανακαίνιση Σπιτιού: Δείγματα από τα έργα μας

Μάθετε Περισσότερα: Διαβάστε τα άρθρα μας

Go to Top