ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΣΠΙΤΙΩΝ

Η αναπαλαίωση σπιτιών ανήκει σε μια “ιδιαίτερη κατηγορία” ανακαίνισης.

Είναι μια ανακαίνιση η οποία περιλαμβάνει εργασίες ανακατασκευής τμημάτων του σπιτιού με υλικά απομήμησης παλαιών υλικών ή και υλικά που ακόμα υπάρχουν. Πολλές φορές η αναπαλαίωση ενός σπιτιού μπορεί να έχει πολλούς περιορισμούς μιας και μπορεί να έχει χαρακτηριστεί από το κράτος διατηρητέο. Στην περίπτωση του διατηρητέου υπάρχουν περιορισμοί που ορίζονται από το Φ.Ε.Κ. που το έχει χαρακτηρίσει, και αυτοί οι περιορισμοί πρέπει να εφαρμοστούν στο ακέραιο.

Είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά η αναπαλαίωση και πρέπει να γίνετε από πολύ έμπειρους μηχανικούς και συνεργεία.

Αναπαλαίωση Σπιτιών

Απαιτούνται ιδικά υλικά και πολλές φορές σπάνια. Λόγω του ότι επί το πλείστον αυτά τα κτίρια είναι πολύ παλαιά, είναι αναγκαία η στατική ενίσχυσή τους και ο έλεγχος της σταθερότητάς του στο έδαφος.

Κάθε αναπαλαίωση είναι ιδιαίτερο έργο και πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή. Μετά από κάθε τέτοια εργασία πρέπει το κτίριο να είναι φιλικό στους ενοίκους, ασφαλές και βέβαια λειτουργικά σύγχρονο.

Αναπαλαίωση Σπιτιών: Μάθετε Περισσότερα

Η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την αναπαλαίωση του δικού σας. Δεν μένει παρά να κλείσετε ένα ραντεβού με μηχανικό του γραφείου μας και να ενημερωθείτε για την διαδικασία που ακολουθούμε.