Τηλ: 210 75 60 180 | info @ setka.gr

Ανακαίνιση σπιτιού Σωτήρης Ευθυμίου Logo big

Ανακαίνιση σπιτιού Σωτήρης Ευθυμίου logo

Αντιπαροχή2023-02-06T20:42:02+00:00

Αντιπαροχή

Αντιπαροχή

Η αντιπαροχή, ως νομικός όρος σημαίνει την παροχή ενός οικοπέδου σε κατασκευαστική εταιρεία με αντάλλαγμα την απόκτηση τμήματος της οικοδομής του αντιπαρεχόμενου οικοπέδου στον ιδιοκτήτη του.

Πρόκειται για μία σύμβαση οικοδομήσεως ανάμεσα στον οικοπεδούχο και την κατασκευαστική εταιρεία η οποία αναλαμβάνει με δικά της έξοδα τα εργολαβικά, τη μελέτη, την επίβλεψη και την ευθύνη για την ανέγερση της οικοδομής. Το ποσοστό που θα παραδοθεί στον οικοπεδούχο προκύπτει μέσα από μελέτη και υπάρχει ως σαφής όρος στη σύμβαση που υπογράφεται. Το υπόλοιπο τμήμα ανήκει στην κατασκευαστική εταιρεία προς εκμετάλλευση.
Ως κατασκευαστική εταιρεία με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, εγγυόμαστε την υψηλή κατασκευαστική ποιότητα και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος που θα θέσουμε εξαρχής. Για όλο το χρονικό διάστημα που διαρκούν οι εργασίες, ασφαλίζουμε το έργο έναντι αστικής ευθύνης ώστε να είμαστε διασφαλισμένοι εμείς και οι οικοπεδούχοι σε περίπτωση παράβασης διατάξεων του νόμου και κανονισμών από τρίτους, αλλά και για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας του τεχνικού προσωπικού.

Όλα ξεκινούν με τη συνάντηση ανάμεσα στον οικοπεδούχο και τους ανθρώπους της κατασκευαστικής εταιρείας ώστε να τεθούν οι λειτουργικές κι αισθητικές ανάγκες του ιδιοκτήτη και να ληφθούν υπόψιν οι προδιαγραφές που θα εναρμονίσουν την οικοδομή που θα ανεγερθεί με το οικιστικό της περιβάλλον. Στη συνέχεια, γίνεται η τοπογραφική (εφόσον δεν υπάρχει), η αρχιτεκτονική, η στατική και η μηχανολογική μελέτη. Έπειτα, καταθέτουμε το κοστολόγιο όλων των εργασιών, θέτουμε το χρονοδιάγραμμα της κατασκευής και ξεκινά η επίβλεψη των εργασιών.

Αν διαθέτετε ένα άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο και ενδιαφέρεστε να κάνετε μία σημαντική επένδυση, χωρίς καμία δική σας οικονομική επιβάρυνση, τότε η αντιπαροχή είναι η ιδανική λύση. Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας δώσουμε όλες τις διευκρινίσεις που χρειάζεστε.

Αντιπαροχή Οικοπέδου & Ακινήτου: Δειτε δειγματα απο τα εργα μας

Ανακαίνιση Σπιτιού: Δείτε δείγματα από τα έργα μας

Μάθετε περισσότερα: διαβάστε τα άρθρα μας

Go to Top