Αντιπαροχή Οικοπέδου & Ακινήτου

Αν είστε οικοπεδούχος κι έχετε το δίλημμα αν είναι καλύτερα να χτίσετε κάτι με δικό σας κεφάλαιο ή να δώσετε το οικόπεδο αντιπαροχή σε εργολήπτη, τότε το άρθρο αυτό θα σας δώσει όλη την πληροφορία που χρειάζεστε.

Η αντιπαροχή είναι ένα είδος συναλλαγής σε περιπτώσεις κατασκευής και ανέγερσης κτιρίων. Ο οικοπεδούχος αναθέτει σε έναν εργολάβο – αντιπαροχέα την ανέγερση οικοδομής στο δικό του οικόπεδο, ο δεύτερος υποχρεούται να την κατασκευάσει με δικά του έξοδα και ο οικοπεδούχος υποχρεούται να του μεταβιβάσει ποσοστό εξ’ αδιαιρέτου κυριότητας, δηλαδή σε κάποια διαμερίσματα της οικοδομής. Ο εργολάβος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να μην μεταβιβαστούν στο όνομά του, αλλά σε τρίτους καθ’ υπόδειξή του.

Η αντιπαροχή από το 1960 μέχρι σήμερα

Το σύστημα της αντιπαροχής μπήκε σε ισχύ τη δεκαετία του 1960 και συνετέλεσε στην ανοικοδόμηση του σύγχρονου αστικού ιστού.
Αυτό το βήμα άνοιξε το δρόμο για όσους βρίσκονταν σε αναζήτηση στέγης, αλλά και σε όσους είχαν οικόπεδα τα οποία δεν ήξεραν τι να τα κάνουν ή δεν είχαν τα χρήματα για να χτίσουν. Δίνοντάς τα αντιπαροχή βρέθηκαν με περισσότερα από ένα διαμερίσματα ή και επαγγελματικούς χώρους, εξασφαλίζοντας και παραπάνω εισοδήματα.

Ερχόμενοι στο τώρα και αν και οι εποχές έχουν αλλάξει, εξακολουθεί να υπάρχει το αίτημα από πολλούς για εξασφαλισμένη ιδιόκτητη στέγαση, καθώς και για επιπλέον εισόδημα. Το θέμα όμως που χρειάζεται να εξεταστεί σε βάθος είναι η φερεγγυότητα και η αξιοπιστία του εργολήπτη ως προς την ποιότητα της κατασκευής και τη λεπτομερή συγγραφή των υποχρεώσεων στο συμβόλαιο.

Πώς μπορεί κάποιος να είναι σίγουρος για τον εργολήπτη που αναλαμβάνει την αντιπαροχή του οικοπέδου του;

Χρειάζεται να γίνει ένα συμβόλαιο μεταξύ οικοπεδούχου και εργολήπτριας εταιρείας για όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουν και οι δύο πλευρές. Θα περιγράφονται πλήρως και λεπτομερώς όλες οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν, οι τεχνικές προδιαγραφές όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, τα κόστη και οι χρόνοι παράδοσης. Με αυτόν τον τρόπο είναι εξασφαλισμένοι και ο οικοπεδούχος και ο αντιπαροχέας ότι όλα όσα υλοποιούνται είναι συμφωνημένα.

Πώς καθορίζεται το ποσοστό της αντιπαροχής;

Το πρώτο βήμα είναι η σύναψη σύμβασης έργου μεταξύ των δύο μερών όπου συμπεριλαμβάνονται τα ποσοστά χιλιοστών επί του οικοπέδου (που αντιστοιχούν σε διαμερίσματα της οικοδομής) που ο οικοπεδούχος οφείλει να μεταβιβάσει στον αντιπαροχέα.
Τα ποσοστά της αντιπαροχής προκύπτουν κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών, όμως υπάρχουν κάποια αντικειμενικά κριτήρια που διαμορφώνουν τον υπολογισμό. Αυτά είναι ο συντελεστής δόμησης, η αντικειμενική αξία του οικοπέδου, η τοποθεσία του, το κόστος αγοράς στην περιοχή, το μέγεθος, το σχήμα και η πρόσοψη του οικοπέδου, καθώς και η χρήση του, το αν δηλαδή πρόκειται να κατασκευαστούν διαμερίσματα, μεζονέτες, μονοκατοικίες, γραφεία ή καταστήματα. Μην διστάσετε να απευθυνθείτε σε δικηγόρο ο οποίος θα σας καθοδηγήσει σχετικά, αλλά και θα είναι παραστάτης στη σύνταξη και στην υπογραφή του συμβολαίου.

Ασφάλιση του έργου

Πριν ξεκινήσει το έργο και μέχρι να παραδοθεί στον οικοπεδούχο, η εταιρεία που έχει αναλάβει την ανοικοδόμηση θα πρέπει να ασφαλίσει το έργο έναντι αστικής ευθύνης. Αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε παράβαση διατάξεων του νόμου και κανονισμών σε θέματα ασφάλειας, προστασίας και υγιεινής του προσωπικού που εργάζεται στο έργο. Ο εργολάβος οφείλει να παραδίσει αντίγραφο του ασφαλιστηρίου στον οικοπεδούχο.

Χρονοδιάγραμμα αντιπαροχής και η σημαντικότητα της τήρησής του

Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αναλύεται λεπτομερώς στο εργολαβικό συμβόλαιο και είναι κάτι που καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να αλλάξει. Σε περίπτωση καθυστέρησης, ο εργολάβος έχει να αντιμετωπίσει την ποινική ρήτρα που έχει καθοριστεί, ενώ σε μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις ο εργολάβος μπορεί να χάσει ακόμη και όλη την επένδυση.

Ποια είναι τα βήματα για την έναρξη της κατασκευής;

Στην πρώτη συνάντηση η κατασκευαστική εταιρεία ζητάει από τον οικοπεδούχο τους τίτλους ιδιοκτησίας και ένα πρόσφατο τοπογραφικό, εφόσον υπάρχει, έτσι ώστε να έχουν οι μηχανικοί εικόνα για την ακριβή τοποθεσία του οικοπέδου και το συνολικό εμβαδόν του. Έπειτα ελέγχεται ο συντελεστής δόμησης μέσα από τον τοπογραφικό διάγραμμα και τον πολεοδομικό έλεγχο του οικοπέδου.

Ο οικοπεδούχος και ο αντιπαροχέας αφού έχουν συμβουλευτεί τους δικηγόρους τους προχωρούν στη συμφωνία για τα ποσοστά αντιπαροχής ώστε να συνταχθεί το τελικό κείμενο του εργολαβικού συμβολαίου και να υπογράψουν και οι δύο. Ξεκινά η αρχιτεκτονική μελέτη και μέσω αυτής θα καθοριστεί και η κατανομή των χιλιοστών της οριζόντιας ιδιοκτησίας. Έπειτα υπογράφουν οικοπεδούχος και εργολάβος το πρώτο προσύμφωνο και ο αντιπαροχέας καταθέτει στην πολεοδομία τον φάκελο για να εκδοθεί η οικοδομική άδεια. Μόλις εκδοθεί, υπογράφουν και οι δύο μεριές τη σύσταση της οριζόντιας ιδιοκτησίας στο τελικό συμβόλαιο και ξεκινούν επίσημα οι εργασίες κατασκευής. Μία σημαντική πληροφορία είναι ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών, δεν επιτρέπεται ο οικοπεδούχος να φέρει δικά του εξωτερικά συνεργεία ή τεχνίτες, χωρίς την έγκριση της ερλολήπτριας εταιρείας.

Παράδοση ανεγερθέντος κτιρίου

Η εργολήπτρια κατασκευαστική εταιρεία έχει την υποχρέωση να παραδώσει την οικοδομή, τις μεζονέτες, τους επαγγελματικούς χώρους ή οτιδήποτε άλλο έχει ανεγερθεί, με τους κοινόχρηστους, εξωτερικούς και βοηθητικούς χώρους, τους χώρους στάθμευσης και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση έτοιμα προς λειτουργία. Μέσα στις υποχρεώσεις του αντιπαροχέα είναι και όλες οι διαδικασίες για τη σύνδεση του κτιρίου με τις παροχές ΔΕΚΟ. Οφείλει τέλος, να παραδώσει στον οικοπεδούχο έναν ολοκληρωμένο φάκελο με όλες τις κατόψεις, τις μελέτες, τα σχέδια και τις οδηγίες χρήσης όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού και των συστημάτων.

Αντιπαροχή Οικοπέδου & Ακινήτου : επικοινωνήστε μαζί μας

Σας ενδιαφέρει η ανάθεση αντιπαροχής; Η ομάδα της εταιρείας μας (Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Σωτήρης Ευθυμίου) διατηρεί πολυετείς συνεργασίες με εξειδικευμένα συνεργεία για την εκτέλεση κάθε απαιτητικού έργου. Σε όλη τη διάρκεια των έργων, υπάρχει επιβλέπων μηχανικός ώστε να προλαμβάνονται λάθη και να τηρείται αυστηρά το χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι εξαιρετικής ποιότητας, με εγγυήσεις και πιστοποιήσεις ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα της κατασκευής. Αξιοποιούμε κάθε χιλιοστό ώστε να δημιουργούμε εργονομικούς χώρους που παρέχουν υψηλή λειτουργικότητα και αισθητική. Στόχος μας είναι πάντα η κατασκευή κτιρίων με την υψηλότερη ενεργειακή απόδοση για εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και χρημάτων.

Αν έχετε στην κατοχή σας κάποιο οικόπεδο που είναι ανενεργό και θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να το αξιοποιήσετε, επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας δώσουμε όλες τις διεκρινίσεις και απαντήσεις που ψάχνετε σχετικά με την αντιπαροχή του οικοπέδου σας.