Το 14ο βήμα έχει να κάνει με την τοποθέτηση των ηλεκτρικών καλωδίων το οποίο ουσιαστικά έχει αναφερθεί πιο πάνω (βήμα 8ο) και αποτελεί την φάση 2 της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Για να γίνει αυτό το βήμα, θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα επιχρίσματα, τα οποία εκτελούνται σε 3 φάσεις. Η πρώτη φάση ονομάζεται «πεταχτό», στην ουσία δημιουργείται κονίαμα/σοβάς ο οποίος έχει δημιουργηθεί από άμμο, νερό, τσιμέντο χρώματος γκρι και ασβέστη. Κατ’ αυτήν την φάση, δημιουργούνται οι οδηγοί που θα καθορίσουν το πάχος της επόμενης στρώσης.

Παρατηρείται σε αυτήν την φάση ότι δημιουργείται ένα τραχύ υπόστρωμα το οποίο θα προσφέρει ισχυρή πρόσφυση για την επόμενη στρώση/φάση που είναι το «λάσπωμα». Στην φάση του λασπώματος, δημιουργείται κονίαμα με τα υλικά της προηγούμενης φάσης με τη διαφορά ότι προστίθενται και στεγανωτικά μάζης, τα οποία δημιουργούν καλύτερη προστασία από την υγρασία. Η στρώση του «λασπώματος» είναι παχύτερη από την προηγούμενη και από την επόμενη και τελευταία στρώση.

Στην τελική επιφάνεια της φάσης αυτής τοποθετείται το υαλόπλεγμα. Αυτό ενισχύει το σοβά έναντι ρηγματώσεων από συστολοδιαστολές λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών και ασυνέχειες υλικών από πιθανές μικρές σεισμικές δονήσεις. Στο τέλος της φάσης αυτής, δημιουργούνται κυματιστές γραμμές ώστε να επιτυγχάνεται η πρόσφυση της επόμενης στρώσης/φάσης που είναι το «μάρμαρο». Σε αυτήν την φάση το κονίαμα αποτελείται από μαρμαρόσκονη, νερό, τσιμέντο λευκού χρώματος ασβέστη. Η επιφάνεια που υπάρχει στο τέλος, τρίβεται και προκύπτει επίπεδη και λεία.