Στην συνέχεια έπεται το σοβάτισμα (βήμα 10ο), στο οποίο δεν θα τοποθετηθεί όμως θερμοπρόσοψη.