Το πέμπτο βήμα είναι η κατασκευή φέροντος οργανισμού του κτιρίου, ο οποίος αποτελεί το σκελετό που σηκώνει ή αλλιώς κατανέμει το δομικό φορτίο του κτηρίου στη γη. Για να γίνει αυτό το βήμα, πρέπει να κατασκευαστούν τα θεμέλια του κτιρίου (υποδομή). Κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδερμα. Ο φέρων οργανισμός κατασκευάζεται σύμφωνα με την μελέτη του πολιτικού μηχανικού. Σε αυτό το βήμα ανήκει η τοποθέτηση: δοκαριών, πλακών, θεμελίων και υποστυλωμάτων.

Διαμόρφωση φέροντος οργανισμού