Το 12ο βήμα που ακολουθείται είναι η τοποθέτηση της στέγης, το οποίο απαιτεί  άδεια δόμησης. Η κατασκευή της γίνεται μετά τα επιχρίσματα, ενώ προηγείται η επιλογή της κεραμοσκεπής. Αυτή εξαρτάται από τους όρους δόμησης, την αισθητική του ιδιοκτήτη και το κλίμα της περιοχής. Υπάρχουν 4 τύποι κεραμοσκεπών, ήτοι:

  1. Κεραμοσκεπή με κολλητά κεραμίδια με λάσπη,
  2. Κεραμοσκεπή με καρφωτά κεραμίδια,
  3. Κεραμοσκεπή με ξυλοκατασκευή και
  4. Κεραμοσκεπή με εμφανή δοκάρια.