Το επόμενο βήμα (13ο) που ακολουθείται είναι η τοποθέτηση συστήματος εξωτερικής θερμοπρόσοψης. Εδώ χρησιμοποιούνται γνωστά υλικά όπως πετροβάμβακας, εξυλασμένη και διογκωμένη πολυστερίνη κλπ. Σε διάφορα πάχη αναλόγως τις απαιτήσεις που έχουμε από την μηχανολογική μελέτη.