Το επόμενο βήμα είναι η διαμόρφωση χώρων με τοιχοποιίες κατασκευασμένες από τούβλα (ως επί το πλείστον) αλλά και άλλα υλικά ελαφριάς δόμησης. Σε αυτό το βήμα γίνεται η δημιουργία τοιχοποιιών πλήρωσης σε εσωτερική και εξωτερική δομή, η κατασκευή της φέρουσας τοιχοποιίας η οποία αποτελεί τμήμα του δομικού σκελετού της κατασκευής και η κατασκευή διακοσμητικής τοιχοποιίας, η οποία λειτουργεί ως επικάλυψη επιφανειών για λόγους αισθητικής ή αρχιτεκτονικούς. Οι τύποι της τοιχοποιίας είναι οι ακόλουθοι: τούβλο, λιθοδομές από πορομπετόν, τρισδιάστατο δομικό πλέγμα και ξηρά δόμηση (γυψοσανίδα ή τσιμεντοσανίδα).

Διαμόρφωση τοιχοποιίας
Διακοσμητική τοιχοποιία