Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει για να ξεκινήσει το κτίσιμο μιας οικίας είναι να συνταχθεί το τοπογραφικό διάγραμμα, γνωστό και ως «ταυτότητα» του ακινήτου. Αυτό δεν αποτελεί ένα απλό σχέδιο που συνοδεύει ένα δημόσιο έγγραφο ή ένα συμβόλαιο, όπως νομίζεται, αλλά αποτελεί μια ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη που αναγράφει το εμβαδό, τις διαστάσεις του, τα κτίρια που υπάρχουν σε αυτό, αν δομείται, καθώς και πόσα τετραγωνικά μέτρα χτίζονται. Επίσης, προσδιορίζεται με ακρίβεια η θέση του γηπέδου με την χρήση των κρατικών συντεταγμένων «ΕΓΣΑ ‘87». Το σύστημα αυτό δίνει την ευκαιρία σε όποιον θέλει με απλό τρόπο να εντοπίζει το ακίνητό του χωρίς τη βοήθεια Μηχανικού.

Το συγκεκριμένο έγγραφο ζητείται από διάφορους φορείς/ιδιώτες και απαιτείται για την διεκπεραίωση κάποιον εργασιών όπως για παράδειγμα συμβολαιογραφικές πράξεις, διεκπεραίωση αυθαιρέτων κ.λπ. Η αμοιβή ενός τέτοιου σχεδίου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες αφενός όπως η έκταση ακινήτου, η του κλίση εδάφους, η φυτοκάλυψη κ.α. και αφετέρου από τον σκοπό, για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Το συγκεκριμένο σχέδιο γίνεται μόνο από ειδικούς Τοπογράφους. Αυτό το σχέδιο δεν έχει ημερομηνία λήξης εφόσον είναι σύγχρονο και πληροί όλες τις κρατικές διατάξεις, δεδομένου βέβαια πως δεν έχει μεταβληθεί το πολεοδομικό καθεστώς.