Το επόμενο βήμα (16ο) που ακολουθείται είναι η τοποθέτηση πλακιδίων στους τοίχους και τα δάπεδα των λουτρών, δηλαδή οι επενδύσεις των τοίχων. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει πριν την τοποθέτηση είναι ο σχεδιασμός της τοποθέτησης των πλακιδίων. Αυτό γίνεται ανάλογα με το μέγεθός τους, πόσα θα πρέπει να κοπούν, σε ποια πλευρά ή πλευρές του τοίχου, με ποια σειρά κλπ. Έτσι θα επιτευχθεί η συμμετρία και ομοιομορφία του σχεδίου. Ειδικά αν πρόκειται να γίνει χρήση διαφορετικών πλακιδίων (σχέδιο ή μέγεθος), η διαδικασία του σχεδιασμού είναι καθοριστική, διαφορετικά μπορεί να γίνει λάθος και να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Αρχικά δημιουργείται ένα σταυρός που χωρίζει το δάπεδο σε τέσσερα τεταρτημόρια, και με βάση το μέγεθος του κάθε πλακιδίου, υπολογίζεται ο απαιτούμενος αριθμός  πλακιδίων. Η καθεαυτό τοποθέτηση των πλακιδίων πρέπει να γίνεται με προσοχή, έτσι ώστε τα τελειώματα από κάθε πλευρά του τοίχου να είναι ομοιόμορφα. H τοποθέτηση ξεκινά πάντα από κάτω προς τα πάνω, ώστε η κάθε επόμενη σειρά να μπορεί να στηριχτεί και με την βοήθεια της κόλλας στην προηγούμενη σειρά. Όταν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των πλακιδίων, το τελευταίο στάδιο είναι η επένδυση με τον αρμόστοκο, ο οποίος παρέχει στεγανότητα στη επίστρωση ενώ παράλληλα αναδεικνύει την αισθητική των πλακιδίων.