Μάθετε κάποιες βασικές πληροφορίες για την μόνωση δαπέδου

Η συνεχής εξέλιξη των κανονισμών σε σχέση με τις κατασκευές και οι αυξημένες απαιτήσεις για άνεση και αειφορία έχουν αναδείξει την ανάγκη για μία διαφορετική προσέγγιση στο σχεδιασμό των κατασκευαστικών στοιχείων. Σε κάθε κατασκευή, το δάπεδο απαιτεί να προσφέρει περισσότερα από απλή σταθερότητα και μέσω της μόνωσής του μπορούμε να έχουμε:
• Αντιμετώπιση της υγρασίας
• Εξαιρετική ακουστική προστασία για μείωση θορύβου και διατήρηση της ηρεμίας
• Θερμομόνωση για οικονομία ενέργειας και αύξηση της άνεσης
• Αποτελεσματική πυροπροστασία των ανθρώπων και της περιουσίας σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Τι προκαλεί την υγρασία στο δάπεδο & πώς αντιμετωπίζεται

Η υγρασία στο δάπεδο αποτελεί ένα κοινό πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση στο σπίτι μας. Αυτό το φαινόμενο συνήθως οφείλεται στην έλλειψη μόνωσης, επιτρέποντας στην υγρασία να διαπεράσει το δάπεδο από το φυσικό έδαφος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η υγρασία μπορεί να εμφανιστεί σε μορφή νερού από αρμούς πλακιδίων ή μωσαϊκού, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία μούχλας ή φουσκώματος υλικών. Η υγρασία στο δάπεδο είναι πιο έντονη σε περιοχές με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, και κατά τις εποχές με έντονες βροχοπτώσεις. Επιπλέον, μπορεί να οφείλεται σε ζημιές στις σωληνώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης.

Η αντιμετώπιση της υγρασίας στο δάπεδο ενός κτιρίου που κατασκευάζεται τώρα, απαιτεί προσεκτική προετοιμασία και συγκεκριμένες εργασίες. Κατά τη μελέτη του εδάφους, εάν διαπιστωθούν υπόγεια νερά ή γενικότερα προβλήματα, η λύση έρχεται με την εξυγίανση του εδάφους με κροκάλα και αποστράγγιση των υπόγειων νερών. Ακολουθεί η τοποθέτηση σωληνώσεων και η κατασκευή φρεατίων ελέγχου για τη διαχείριση της ροής. Στη συνέχεια, εφαρμόζεται μια μεμβράνη HDPE ή PVC για τη δημιουργία στεγανολεκάνης, προστατεύοντας έτσι το δάπεδο από την υγρασία.

Η αντιμετώπιση της υγρασίας σε ήδη κατασκευασμένο κτίριο απαιτεί και αυτή συγκεκριμένες εργασίες και προσοχή στην επιλογή των υλικών. Παρόλο που δεν είναι δυνατό να εξαλειφθεί πλήρως η υγρασία στον σκελετό του κτιρίου, μπορούμε να προστατεύσουμε το δάπεδο στο εσωτερικό της κατοικίας. Η πρώτη εργασία αφορά στην αφαίρεση των υλικών που βρίσκονται στο δάπεδο, όπως πλακάκια, ξύλο ή μάρμαρο, προκειμένου να φτάσουμε στο μπετό. Στη συνέχεια, καθαρίζεται προσεκτικά το μπετό και εφαρμόζεται μια στεγανωτική μεμβράνη επαλειφόμενη τσιμεντοειδούς βάσης. Το υλικό διεισδύει σε ρωγμές του μπετόν και δημιουργεί μια ενιαία στεγανή επιφάνεια, προστατεύοντας έτσι το δάπεδο από την υγρασία.

Μόνωση δαπέδου πάνω από ανοιχτούς χώρους

Όταν λέμε ανοιχτούς χώρους, εννοούμε τις πιλοτές των πολυκατοικιών, τους χώρους στάθμευσης και τους υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους. Τα σπίτια των πρώτων ορόφων που βρίσκονται πάνω από τέτοιους μη θερμαινόμενους χώρους αντιμετωπίζουν σημαντικές θερμικές απώλειες και η θερμομονωτική προστασία της διατομής του δαπέδου είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της θερμοκρασίας.

Η θερμομονωτική στρώση μπορεί να τοποθετηθεί είτε με επικόλληση και βύσματα, εξίσου με τα κατακόρυφα δομικά στοιχεία, είτε με την ανάρτηση μη αεριζόμενης ψευδοροφής, πάνω στην οποία τοποθετούνται οι θερμομονωτικές πλάκες. Προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία θερμογεφυρών, η θερμομόνωση πρέπει να εφαρμόζεται και περιμετρικά στα δοκάρια.

Επιλογές σε μόνωση δαπέδου

Η θερμομόνωση ενός δαπέδου διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο του δαπέδου. Η μόνωση του δαπέδου πάνω από πυλωτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, όπως ακριβώς ισχύει και για τα δώματα και τις στέγες. Η ανεπαρκής θερμομόνωση της πυλωτής λόγω της χαμηλής εξωτερικής θερμοκρασίας κατά τη χειμερινή περίοδο οδηγεί σε χαμηλές θερμοκρασίες στο πάτωμα, με αποτέλεσμα τη μειωμένη θερμική άνεση, καθώς τα κάτω άκρα του σώματός μας εκτίθενται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες από το υπόλοιπο σώμα. Αυτό αντιμετωπίζεται με τη χρήση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Τα δοκάρια του υπόστυλου χώρου, αν δεν έχουν θερμομόνωση περιμετρικά, μπορεί να δημιουργήσουν θερμογέφυρες με όλες τις συνεπακόλουθες επιπτώσεις. Γι’ αυτό το λόγο συνιστάται η τοποθέτηση του θερμομονωτικού υλικού όχι μόνο στις επιφάνειες των πλακών, αλλά και σε όλες τις επιφάνειες των δοκαριών και των υποστυλωμάτων του ισογείου.

Στις περιπτώσεις διαμερισμάτων, δηλαδή στις ενδιάμεσες πλάκες μιας πολυκατοικίας ή μονοκατοικίας, υπάρχουν θερμαινόμενοι χώροι και από τις δύο πλευρές που σημαίνει ότι η ανάγκη για θερμομόνωση είναι μικρότερη. Η θερμομόνωση χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση απωλειών θερμότητας λόγω διαφορετικής θέρμανσης ή ψύξης των χώρων. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία σε αυτούς τους χώρους είναι ο περιορισμός του θορύβου και του ήχου. Υπάρχουν πολλές επιλογές σε υλικά, είτε πρόκειται για δάπεδα με ξύλινο καρφωτό παρκέτο, είτε με πλακάκια ή κολλητό παρκέτο, είτε για όσα δάπεδα έχουν ενδοδαπέδια θέρμανση. Ο μηχανικός που θα αναλάβει τη μελέτη και τις εργασίες της μόνωσης του δαπέδου σας, θα σας ενημερώσει πλήρως.

Στα ισόγεια που ακουμπούν στο έδαφος, είναι απαραίτητο να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προστατεύονται τα υλικά από την υγρασία του εδάφους γι’ αυτό και τοποθετούνται στεγανοποιητικές στρώσεις. Στο έδαφος τοποθετείται αμμοχάλικο και λιθορριπή γύρω στα 20 εκατοστά ώστε να αποτρέπεται η ροή του νερού στο σκυρόδεμα, έπειτα τοποθετείται μία πλάκα σκυροδέματος πάνω στην εξομαλυντική στρώση και ακολουθεί η υγρομόνωση που αποτελείται από ασφαλτικές μεμβράνες. Από πάνω στρώνεται ένα γεωύφασμα για προστασία από υπερκείμενα στοιχεία και ακολουθεί η θερμομονωτική στρώση και το οπλισμένο σκυρόδεμα. Στο τέλος, όλα τα παραπάνω καλύπτονται με ελαφροσκυρόδεμα που θα ελαχιστοποιήσει το βάρος της κατασκευής και θα προσφέρει έξτρα ηχομόνωση.

Η μόνωση του δαπέδου πάνω από υπόγειο μη θερμαινόμενο χώρο ακολουθεί την ίδια διαδικασία με αυτήν της προστασίας της πυλωτής. Το θερμομονωτικό υλικό τοποθετείται κάτω από τη φέρουσα πλάκα για να εκμεταλλευτεί τη θερμοχωρητικότητα του χώρου, είτε σε κτίρια που κατασκευάζονται τώρα, είτε σε υπάρχουσες κατασκευές.

Η μόνωση δαπέδου αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο στην κατασκευή ή ανακαίνιση κάθε κατοικίας. Με τη σωστή επιλογή υλικών και την επαγγελματική εφαρμογή, θα έχετε ένα περιβάλλον που είναι ενεργειακά αποδοτικό, άνετο και οικονομικά συμφέρον. Όποια κι αν είναι η δική σας περίπτωση, αλλά χρειάζεστε έξτρα μόνωση του δαπέδου σας, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς και να σας δώσουμε όλες τις λύσεις που θα σας προσφέρουν μόνωση από τις καιρικές συνθήκες και τον θόρυβο, καθώς και εξοικονόμηση χρημάτων. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε το δικό σας έργο μόνωσης και για να σας δώσουμε μια προσφορά για την υλοποίησή του.

Ανακαινίσεις & Κασκευές Σπιτιών Σωτήρης Ευθυμίου

Η εταιρεία ανακαινίσεων και κατασκευής σπιτιών Σωτήρης Ευθυμίου αναλαμβάνει έργα μόνωσης κτιρίων και κατοικιών μικρής και μεγάλης κλίμακας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.