ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΖΑΚΙΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου διαμερίσματος μας ζήτησε να μελετήσουμε και να του κάνουμε προτάσεις έτσι ώστε η όψη του τζακιού και της γωνίας δίπλα στο τζάκι να αλλάξει και να γίνει πιο όμορφη και φιλική.

Μας ζήτησε να χρησιμοποιήσουμε υλικά εφαρμογής, μάρμαρο, γυψοσανίδα, και να τοποθετήσουμε κρυφό φωτισμό στα ράφια.

Μαζί με κάποιες άλλες παρεμβάσεις στο σαλόνι ολοκληρώσαμε την ανακαίνιση του τζακιού όπως μας είχε ζητηθεί.

Ανακαίνιση Σπιτιού: Ανακαίνιση Τζακιού - Χολαργός

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ