ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΑΛΟΝΙΟΥ – ΜΑΡΟΥΣΙ

Πέραν της ολικής ανακαίνισης ενός σπιτιού μπορούμε εύκολα και γρήγορα να κάνουμε κάποιες αλλαγές και σε κάποιους χώρους μεμονωμένα.

Σε αυτό το σαλόνι μας ζητήθηκε να κάνουμε μια αρχιτεκτονική μελέτη και τα τοποθετήσουμε κρυφό φωτισμό.

Ανακαίνιση Σπιτιού: Ανακαίνιση Σαλονιού - Μαρούσι
  • Μετακινήσαμε τους διακόπτες και την παροχή του κρυφού φωτισμού. Κατασκευάσαμε από γυψοσανίδα ράφια και κυφούς φωτισμούς και τοποθετήσαμε την ταπετσαρία.
  • Βάλαμε τα σοβατεπί και βάψαμε όλες τις επιφάνειες.

Το σαλόνι παραδόθηκε στους ιδιόκτητες καθαρό και έτοιμο για χρήση.

ΣΤΑΔΙΑ : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΑΛΟΝΙΟΥ

ΠΡΙΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΕΤΑ