Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική

Μάθετε τι είναι η βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Ο σχεδιασμός φιλικών προς το περιβάλλον σπιτιών είναι το βασικό προϊόν της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Όμως τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο όρος που αποτελεί παγκόσμια τάση τα τελευταία χρόνια και που πρόκειται (ευχή όλων) να κυριαρχήσει τα επόμενα; Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αναδεικνύεται ως μια από τις πιο κρίσιμες [...]