Ανακαίνιση σπιτιού κόστος….. Είναι μια από τις πρώτες σκέψεις που έρχεται στο μυαλό όλων όσων σκέφτονται να κάνουν μια ανακαίνιση. Ενας από τους μεγάλους προβληματισμούς κάθε ιδιοκτήτη είναι το κόστος της ανακαίνισης, και κατά πόσο μπορεί αυτό το κόστος να παραμείνει αυτό που έχει προβλεφθεί και συμφωνηθεί και μετά το πέρας των εργασιών και να μην βρεθεί αντιμέτωπος με ανεπιθύμητες ‘εκπλήξεις’.

Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνεται σωστή προκοστολόγηση σε μία ανακαίνιση.

Μια σωστή προκοστολόγηση της ανακαίνισης θα πρέπει να είναι προαπαιτούμενο κάθε ιδιοκτήτη. Βέβαια, αυτή η κοστολόγηση πρέπει να γίνει από επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι με την εμπειρία τους μπορούν να υπολογίσουν το κόστος της ανακαίνισης σπιτιού επακριβώς, με όλες τις εργασίες και τα υλικά της.

Ανακαίνιση σπιτιού κόστος & κρυμμένα κόστη

Πολλές φορές ένας γρήγορος και απλός υπολογισμός του κόστους ανακαίνισης μπορεί να κρύβει πολλούς κινδύνους και να μην είναι έγκυρος, γεγονός που φέρνει πολλούς ιδιοκτήτες ακινήτων σε δυσάρεστη θέση.

Πολύ σημαντικό για έναν ιδιοκτήτη που αποφασίζει να κάνει ανακαίνιση είναι να έχει στα χέρια του μία οικονομικοτεχνική μελέτη, την οποία θα συντάξει ένας ειδικός του χώρου και θα είναι επακριβώς κοστολογημένη με πλήρη ανάλυση όλων των υλικών, εργασιών και των χρόνων περαίωσης κάθε σταδίου του έργου. Πρέπει ο υπεύθυνος μηχανικός που θα υπογράψει αυτή την  οικονομικοτεχνική μελέτη να λάβει υπόψιν του όλες τις παραμέτρους και τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη και να έχει υπολογίσει το κόστος σωστά διασφαλίζοντας την εγκυρότητα της τελικής τιμής της ανακαίνισης.

Το τεχνικό γραφείο μας με τους έμπειρους μηχανικούς του, την συνεχή και σταθερή συνεργασία με προμηθευτές και το καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό του, διασφαλίζει τον σωστό υπολογισμό του κόστους ανακαίνισης σπιτιού, αλλά και κάθε άλλου χώρου, και εγγυάται ότι αυτό το κόστος δεν θα αλλάξει κατά την διάρκεια της περαίωσης των εργασιών ανακαίνισης.

Υποχρέωση του γραφείου μας είναι ο υπολογισμός του κόστους κάθε έργου να είναι ακριβής και η τιμή της προσφοράς να είναι και το τελικό ποσό που θα πληρώσει ο ιδιοκτήτης. Σε κάθε μας προσφορά λαμβάνουμε υπόψη όλες τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη καθώς και όλα τα προβλήματα που αξιολογούμε να έχει το ακίνητο μετά την αυτοψία μας και τα συνυπολογίζουμε για να ολοκληρώουμε την  οικονομικοτεχνική μας μελέτη με ακρίβεια και μεγάλη προσοχή.

Με την λεπτομερή και σωστή κοστολόγηση ενός έργου επιτυγχάνεται και η μείωση του τελικού κόστους της ανακαίνισης. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν συνυπολογίζουμε όλες τις παραμέτρους δεν «φουσκώνουμε» την τιμή για να καλύψουμε τυχόν λάθη στον υπολογισμό, κάτι που γίνεται συνήθως από μη έμπειρα άτομα του χώρου. Με την σωστή κοστολόγηση επιτυγχάνουμε το μικρότερο δυνατό κόστος ανακαίνισης.

Για να υπολογίσουμε το κόστος μιας ανακαίνισης δεν πρέπει να ξεχνάμε να λαμβάνουμε υπόψιν τις αφανή εργασίες, δηλαδή τις εργασίες που δεν φαίνονται όταν τελειώσει το έργο. Είναι εργασίες που γνωρίζει ο μηχανικός του έργου και μπορεί να λάβει υπόψιν, ώστε ο υπολογισμός της τελικής τιμής να είναι ο σωστός.

Ανακαίνιση Σπιτιού Κόστος: Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάθε ανακαίνιση έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, γι αυτό η εταιρία μας Ανακαίνιση Σπιτιού – Σωτήρης Ευθυμίου, φροντίζει πριν από κάθε εργασία ανακαίνισης να κάνει όλες τις αναγκαίες μελέτες και προβλέψεις, έτσι ώστε ο ιδιοκτήτης μετά το πέρας των εργασιών στο χώρο του να παραλάβει ένα σπίτι σωστά ανακαινισμένο, λειτουργικό και σύμφωνο με τις δικές του ανάγκες.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα πακέτα προσφορών που έχουμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας ή να μας ζητήσετε μία προσφορά ανακαίνισης online για το έργο που σας ενδιαφέρει την οποία θα διαμορφώσετε εσείς.

Επικοινωνήστε μαζί μας και σύντομα ένας μηχανικός της εταιρείας μας θα είναι στο χώρο σας.