ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΚΗΦΙΣΙΑ

Ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου πώλησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στα βόρια προάστια της Αττικής.

Κληθήκαμε από τον ιδιοκτήτη της εταιρείας να ανακαινίσουμε τον επαγγελματικό του χώρο δίνοντας λύσεις με τις οποίες αλλάξαμε το στυλ και την λειτουργικότητα του καταστήματος, με έμφαση στα τμήματα όπου εργάζονται οι μηχανικοί της εταιρείας.

Έτσι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα φροντίσαμε να κάνουμε την ανακαίνιση και ο επαγγελματικός χώρος να λειτουργεί κανονικά.

Ανακαίνιση Επαγγελματικού Χώρου

Αναλυτικά:

  • Αποξήλωση παλιάς καλωδίωσης και εγκατάσταση νέας για κάλυψη όλων των απαιτήσεων.
  • Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού της εταιρείας ETA ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Π.Ε.
  • Κατασκευή από γυψοσανίδα meeting room και χώρου παρουσίασης προϊόντων.
  • Κατασκευή από γυψοσανίδα βιβλιοθηκών στα γραφεία των μηχανικών του καταστήματος.
  • Ελαιοχρωματισμός όλων των χώρων του καταστήματος.
  • Τοποθέτηση νέας επίπλωσης.

Χρόνος υλοποίησης ανακαίνισης επαγγελματικού χώρου ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΣΤΑΔΙΑ

ΠΡΙΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΕΤΑ

Ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου – Αλλα έργα μας