Ακολουθεί το 20ο βήμα στο οποίο γίνεται το τρίψιμο των σοβάδων και το σπατουλάρισμα με στόκο (παρετίνα) των τοίχων και των ταβανιών. Το σπατουλάρισμα είναι απαραίτητο πριν το βάψιμο των τοίχων. Για το σπατουλάρισμα ακολουθούνται τα επόμενα βήματα:

  1. Καθαρίζεται καλά η επιφάνεια από σκόνες και σαθρά με τη χρήση μεταλλικής βούρτσας.
  2. Προετοιμάζεται το μείγμα, αδειάζοντας σε καθαρό δοχείο την ποσότητα του υλικού που χρειάζεται και προσθέτεται σταδιακά νερό.
  3. Εφαρμόζεται το υλικό σε δύο στρώσεις.
  4. Αφού περάσουν 10-12 ώρες, τρίβεται η επιφάνεια, προκειμένου να λειανθεί.
  5. Στην συνέχεια ασταρώνεται η επιφάνεια με το αστάρι υψηλής διείσδυσης.
  6. Τέλος, εφαρμόζονται δύο στρώσεις από κάποιο οικολογικό προϊόν το οποίο έχει μεγάλη καλυπτικότητα και πλένεται εύκολα.