Τα έπιπλα της κουζίνας πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένα για μεγιστοποίηση του αποθηκευτικού χώρου.