ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Κατασκευή συγκροτήματος δύο πολυκατοικιών στο Χαλάνδρι. Το έργο ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2015 και ολοκληρώθηκε τον χειμώνα του 2018.
Κατασκευή δύο πολυκατοικιών με κοινό υπόγειο γκαράζ. Η μελέτη έγινε με τον νέο οικοδομικό κανονισμό.

Κατασκευή Πολυκατοικίας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ