Στην περίπτωση των υδραυλικών, τοποθετούνται οι σωλήνες της θέρμανσης και τα περαιτέρω υδραυλικά (ψύξη-θέρμανση-αποχέτευση-ύδρευση-καύσιμο αέριο-βόθρος). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστη υδραυλική εγκατάσταση είναι ο βέλτιστος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός (για παράδειγμα, κουζίνες ή τουαλέτες διαφορετικών επιπέδων είναι προτιμότερο να τοποθετούνται στην ίδια θέση κατακόρυφα. Με αυτόν τον τρόπο βελτιστοποιείται ο σχεδιασμός της ύδρευσης και αποχέτευσης). Στις σωληνώσεις ύδρευσης και θέρμανσης χρησιμοποιούνται σωλήνες από χαλκό ή πολυστρωματικές σωληνώσεις. Για την αποχέτευση χρησιμοποιούνται PVC σωληνώσεις.