Το συνηθέστερο αίτημα των πελατών είναι η ολική ανακαίνιση, όμως υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που ζητούν να ανακαινιστούν κάποιοι χώροι και συνήθως η κουζίνα ή το μπάνιο ή και τα δύο μαζί.