Προτείνουμε και συμβουλεύουμε τους πελάτες μας να επιλέγουν επώνυμα υλικά που πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, που έχουν πιστοποιήσεις κι εγγυήσεις. Η ποιότητα της κατασκευής εξαρτάται άμεσα από τα υλικά δόμησης που θα χρησιμοποιηθούν. Ίσως το κόστος σε κάποιες περιπτώσεις να είναι λίγο μεγαλύτερο, αλλά έχουμε τη σιγουριά ότι δεν θα προκύψουν προβλήματα στην πορεία.