Κάθε πόλη έχει το δικό της ύφος και αισθητική. Ως πολιτικός μηχανικός δεν θα μπορούσε να μην με συναρπάζει η σωστή δόμηση. Ο σωστός αστικός σχεδιασμός μας βοηθά να κατανοήσουμε την τωρινή και μελλοντική μορφή της κάθε πόλης. Γνώμονας πρέπει να είναι η βιώσιμη ανάπτυξη ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των πολιτών και να αποκαθίστανται οι σχέσεις ανάμεσα στον πληθυσμό, το αστικό και το φυσικό περιβάλλον. Ευτυχώς για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, αλλά και για πολλές άλλες πόλεις μπορώ να πω ότι η παλιά αρχιτεκτονική συνδυάζεται αρμονικά με τα νεόδμητα κομμάτια τους και ότι ο αστικός και πολεοδομικός σχεδιασμός είναι λειτουργικός.