Ξεκινάμε πάντα με την αποτύπωση του χώρου και συνεχίζουμε με την αρχιτεκτονική μελέτη και την αποτύπωση σε 3d απεικόνιση. Σε περιπτώσεις μεγάλων κτιρίων, το επόμενο βήμα είναι η μηχανολογική μελέτη, αλλά σε μονοκατοικίες και διαμερίσματα δεν χρειάζεται. Αφού παρουσιάσουμε τα σχέδια στον πελάτη, γίνονται διορθώσεις εφόσον προκύψουν και γίνεται το τελικό σχέδιο εφαρμογής. Αν κατά τη διάρκεια του έργου παρουσιαστεί η ανάγκη για κάποιες τροποποιήσεις, αυτό γίνεται επιτόπου γιατί η επίβλεψή μας είναι συνεχής και αδιάλειπτη.