Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι οι τράπεζες πια δίνουν πιο εύκολα στεγαστικά δάνεια μιας και η οικοδομικής δραστηριότητα στην Ελλάδα έχει σταθερά ανοδική πορεία.