Σε γενικές γραμμές έχουν ανέβει. Αν και για να είμαι ειλικρινής, δεν σταμάτησαν ούτε κατά τη διάρκεια του covid.