Θέλετε να μάθετε πόσο θα σας κοστίσει μια οικοδομική άδεια;

Η οικοδομική άδεια αναφέρεται στη διοικητική ενέργεια που επιτρέπει την εκτέλεση διαφόρων κλιμάκων οικοδομικών εργασιών και εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου. Αυτές οι εργασίες μπορούν να περιλαμβάνουν την κατασκευή νέου κτιρίου, πρόσθετων μερών ή ορόφων σε υπάρχοντες κτιριακούς χώρους, καθώς και δραστηριότητες όπως ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής, κατασκευή περιφράξεων, στεγάστρων, πισίνων και άλλων., καθώς επίσης και στην περίπτωση της αλλαγής επαγγελματικής χρήσης.

Τι περιλαμβάνεται στην οικοδομική άδεια

Η οικοδομική άδεια περιλαμβάνει μια σειρά από μελέτες που εκπονούνται από εξειδικευμένους μηχανικούς ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του κτιρίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρειάζεται να κατατεθούν επιπλέον δικαιολογητικά κι εγκρίσεις από διάφορες δημοτικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα από τη δασική υπηρεσία, το τμήμα αρχαιολογίας, τη διεύθυνση αγροτικής ανάπτυξης κλπ.
Οι μελέτες που χρειάζονται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι οι εξής:

 • Τοπογραφική μελέτη
 • Αρχιτεκτονική μελέτη

 • Στατική και αντισεισμική μελέτη

 • Ηλεκτρομηχανολογική (Η/Μ) μελέτη (για κτίριο άνω των 300 τ.μ. και όγκου άνω των 1300 κ.μ. ή άνω των 3 ορόφων)
 • Μελέτη ύδρευσης – αποχέτευσης (για κτίριο όγκου άνω των 800 κ.μ. ή άνω του ενός ορόφου)
 • Μελέτη θερμομόνωσης & ενεργειακής απόδοσης
 • Μελέτη καύσιμου αερίου

 • Μελέτη πυροπροστασίας

 • Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων

 • Σχέδιο ασφάλειας και υγείας

 • Τεχνικές εκθέσεις και βεβαιώσεις

Επιπλέον, το ενεργειακό επίπεδο του σπιτιού ή του κτιρίου καθορίζεται μέσω μιας ενεργειακής επιθεώρησης, όπου αξιολογείται η απόδοση και η κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου. Αυτό το επίπεδο καταγράφεται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου σας.

Για το 2023, το κόστος για την απόκτηση μιας οικοδομικής άδειας κυμαίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο από 80 έως 150 ευρώ, με την άδεια να ισχύει για μια περίοδο 4 ετών. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που οι αμοιβές για την επίβλεψη του έργου δεν έχουν καταβληθεί, δεν είναι δυνατή η χορήγηση ρευματοδότησης για την πραγμάτωση της οικοδομικής διαδικασίας.

Το συνολικό ποσό ανά τετραγωνικό που περιλαμβάνεται στην τιμή για την κατασκευή περιλαμβάνει επίσης:

 • Την αμοιβή του μηχανικού
 • Τις απαραίτητες εισφορές προς το δημόσιο και άλλους φορείς
 • Το συνολικό κόστος της επίβλεψης της κατασκευής

Δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας

Εκτός από τις μελέτες θα πρέπει να κατατεθούν και κάποια δικαιολογητικά που αφορούν στον ιδιοκτήτη και στο ακίνητο. Αυτά είναι:

 • Τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη, το ΑΦΜ και η ΔΟΥ στην οποία ανήκει
 • Ο τίτλος και το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας, καθώς και πιθανές δηλώσεις από συμβολαιογράφο για χώρο στάθμευσης
 • Το κτηματολογικό φύλλο και το διάγραμμα της ιδιοκτησίας
 • Το ιδιωτικό συμφωνητικό με σαφείς όρους για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών (αυτό ισχύει για περιπτώσεις μίσθωσης)
 • Αν πρόκειται για εργασίες σε υπάρχον κτίριο, χρειάζονται οι προηγούμενες οικοδομικές άδειες (πλήρη στοιχεία με αρχιτεκτονικές κατοπτρικές, διαγράμματα κάλυψης, σχέδια, τομές, προεκτάσεις, μηχανολογικά – υδραυλικά κ.α.)
 • Τα έγγραφα πιστοποίησης ότι ένα υφιστάμενο κτίριο έχει ενταχθεί στο νόμο υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών (εάν υπάρχουν).

Έκδοση οικοδομικής άδειας

Η έκδοση της άδειας είναι υποχρεωτική για έργα όπως η ανέγερση ενός κτιρίου, η προσθήκη κι επέκταση μέρους σε υπάρχοντα κτίρια, η κατασκευή στεγάστρων, πισινών, περιφράξεων κλπ. Η έκδοση οικοδομικής άδειας πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αδειοδότησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου, μετά από τον απαραίτητο έλεγχο από την αρμόδια υπηρεσία Δόμησης.

Ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση οικοδομικής άδειας εξαρτάται από το πότε θα συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αφότου συλλεγούν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, η έκδοση της άδειας ολοκληρώνεται εντός 45 ημερών.

Η ισχύς μιας οικοδομικής άδειας διαρκεί 4 χρόνια, με εξαίρεση αυτές που αφορούν σε κτίρια άνω των 5.000 τ.μ., οι οποίες έχουν διάρκεια 6 ετών. Οι άδειες για μικρού μεγέθους εργασίες ισχύουν για ένα χρόνο, ενώ η άδεια κατεδάφισης ενός κτιρίου ισχύει για 6 μήνες. Στην περίπτωση που τηρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις βάσει της νομοθεσίας, οι οικοδομικές άδειες μπορούν να παραταθούν ανάλογα με το εκάστοτε περιστατικό.

Εάν μια κατασκευή πραγματοποιηθεί χωρίς την απαιτούμενη οικοδομική άδεια, αυτό αυτομάτως την καθιστά παράνομη. Σύμφωνα με την νομοθεσία, αυτή η πράξη μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές κυρώσεις για τον ιδιοκτήτη και ακόμη και σε ποινική δίωξη. Επιπλέον, η πώληση μιας παράνομης ιδιοκτησίας δεν είναι δυνατή.

Το κόστος της οικοδομικής άδειας

Το κόστος της οικοδομικής άδειας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, την περιοχή και τον τύπο του έργου. Συνήθως υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η τοποθεσία, ο τύπος της κατασκευής, η χρήση του κτιρίου, το κόστος των μελετών και των εισφορών.

Για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το κόστος οικοδομικής άδειας, αλλά και την όλη διαδικασία, θα χαρούμε να μιλήσουμε μαζί σας και να σας καθοδηγήσουμε.

Κατασκευή Σπιτιού – Σωτήρης Ευθυμίου

Η εταιρεία ανακαινίσεων και κατασκευής σπιτιών Σωτήρης Ευθυμίου έχει την πολύχρονη εμπειρία που χρειάζεστε για να κοστολογήσει το έργο σας και να ολοκληρώσει όλα όσα χρειάζονται για την έκδοση οικοδομικής άδειας και την κατασκευή σπιτιών και κτιρίων. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.