Στο 28ο βήμα τοποθετούνται οι πρίζες, οι διακόπτες, ο ηλεκτρολογικός πίνακας και τα φωτιστικά. Αυτό το βήμα αποτελεί την φάση 3 που προαναφέρθηκε στο 8ο βήμα.

Ετοιμότητα για τοποθέτηση πορτών, πριζών και επίπλων