Στο 18ο βήμα γίνεται η τοποθέτηση των εξωτερικών κουφωμάτων. Τα κουφώματα μπορούν να είναι ανοιγόμενα, συρόμενα κλπ. Ακολουθούν μερικές γενικές οδηγίες τοποθέτησης κουφωμάτων:

  • Κάτωθεν του κουφώματος, ανάμεσα στο κούφωμα και την μαρμαροποδιά, την ώρα της τοποθέτησης αλλά και μετά, στους αρμούς, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στεγανωτικά υλικά.
  • Τα θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με την τοιχοποιία ή το μάρμαρο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά ελαστικά ή πλαστικά.
  • Όλα τα κουφώματα πρέπει να έχουν νεροχύτες απορροής υδάτων στην κάσα, οι οποίοι να έχουν καλυφθεί με ειδικά πλαστικά. Νεροχύτες θα πρέπει να έχουν και τα φύλλα των τζαμιών στο κάτω και στο πάνω μέρος.
  • Στους υαλοπίνακες των κουφωμάτων και στα σημεία που μπαίνουν/εφάπτουν μέσα στο προφίλ, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε παντού λάστιχα και όχι σιλικόνη.
  • Πρέπει να μπορείτε να αφαιρέσετε τις ασφαλιστικές ταινίες πάνω στα προφίλ.
  • Εφόσον αφαιρεθούν οι ταινίες να ελεγχθεί εάν υπάρχουν χτυπήματα από κάτω.
  • Όλοι οι υαλοπίνακες θα πρέπει να είναι τακαρισμένοι.
  • Σε όλες τις ενώσεις των προφίλ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα στεγανωτικά υλικά για αποφυγή διαβρώσεων.
  • Όλες οι βίδες των κουφωμάτων θα πρέπει να είναι ανοξείδωτες ή επικαδμιομένες.
  • Η εταιρεία παραγωγής προφίλ, σε όλες τις σειρές, θα πρέπει να δίνει τις μέγιστες διαστάσεις που μπορεί να κατασκευαστεί ένα κούφωμα. Εάν θα υπάρχει μεγάλων διαστάσεων κούφωμα, θα πρέπει να ρωτήσετε πριν την κατασκευή, αν η συγκεκριμένη σειρά που έχετε επιλέξει, μπορεί να κατασκευάσει το άνοιγμά σας. Αυτό γίνεται εύκολα εάν αναζητήσετε το εγχειρίδιο της συγκεκριμένης σειράς, διότι αναγράφονται οι πληροφορίες αυτές.