Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες κι έχουν καταφέρει να απλοποιήσουν τη διαδικασία για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, μιας και η αίτηση γίνεται πια ηλεκτρονικά. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως χρειάζονται περισσότερες εγκρίσεις από κάποιες υπηρεσίες, οπότε αυτό κάνει την όλη γραφειοκρατική διαδικασία λίγο πιο χρονοβόρα.