Το πιο σημαντικό είναι να γίνονται όλα βάσει μελέτης. Σωστή επιλογή των υλικών και συνεχής επίβλεψη από τον πολιτικό μηχανικό. Μόνο παρατηρώντας όλες τις εργασίες συνέχεια μπορεί να προβλέψει πιθανές αστοχίες και να αντιμετωπίσει γρήγορα και αποτελεσματικά τα προβλήματα που θα προκύψουν. Εξίσου σημαντικό είναι το να τηρείται το χρονοδιάγραμμα. Αυτό είναι κάτι που τους συμφέρει όλους, και τους πελάτες και τα συνεργεία.