Το επόμενο βήμα είναι το 19ο στο οποίο γίνονται οι διαμορφώσεις στις οροφές, η τοποθέτηση κρυφών φωτισμών από γυψοσανίδα και η τοποθέτηση ενεργειακού τζακιού (εάν υπάρχουν στο σχέδιο φυσικά).